Kurs
   Aktuelt
   Om Skolemøte
Utstillere 2019
Skrevet av: , publisert 01.05.2019

Her er oversikt over årets utstillere:

 

Stavanger museum
http://www.museumstavanger.no/hjem/

Avform as
http://www.avformshop.no/

Utdanningsforbundet
http://www.utdanningsforbundet.no/

Arbeid med ord
http://www.arbeidmedord.no/

Fagbokforlaget
http://fagbokforlaget.no/

Lingit
http://lingit.no/

Aski Raski
https://askiraski.no

Scandec Systemer
http://www.scandecsystemer.no/

eTwinning-Senter for IKT i utd.
https://iktipraksis.iktsenteret.no/etwinning/om-etwinning

Gan Aschehoug
http://gan.aschehoug.no/

Bokbasen
https://www.digitalelev.no/

Trygg læring
https://trygglaring.no/en/home-2/

Gyldendal Undervisning
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Undervisning

Cappelen Damm
https://www.cappelendammundervisning.no/www.cdu.no

Milas
https://www.milas.no/

Lekolær
http://www.lekolar.com/no/Sortiment/

 

Formingsglede West Office
https://magic-formingsglede.no/

 

Fagforbundet
http://www.fagforbundet.no/

 

Trigonor

http://www.trigonor.no/

 

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/

Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling
https://www.inn.no/forskning/forskningssenter/senter-for-samarbeidslaering-for-baerekraftig-utvikling-ccl

Numicon- Mattematikk
www.songvaar.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
http://mhfa.no/

Trygg Trafikk Rogaland
www.tryggtrafikk.no

 

Loop Miljøskole
https://miljøskole.no/

http://miljøskole.no/

Kreftforeningen
https://kreftforeningen.no/

Lesemester 
www.lesemester.no

Aschehoug Undervisning
http://www.aschehoug.no/Undervisning/Nyheter-Undervisning

Lykkelige barn
https://lykkeligebarn.no/

Sonova Norway AS
www.phonak.com

Hvem blir Norgesmester?
http://norgesmester.juba.org

3D Learning as
https://www.3dl.no/

Arkeologisk museum
https://am.uis.no/

Norgesfilm As
www.filmrommet.no

 

 

 


 

 

 

 

 

 

[Gå tilbake]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2020