Kurs
   Aktuelt
   Om Skolemøte
VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET FOR ROGALAND 2019
Publisert: 28.03.2019

Årets Skolemøte arrangeres fredag den 15.november 2019 i Stavanger Forum.
Programmet inneholder mange spennende forelesere og utstillere.

Vi åpner for påmelding 16.august.  

[Les mer]
Kjell Pahr-Iversen
Publisert: 11.06.2019

 

Kjell Pahr-Iversen

De store linjene innenfor visuell kunst og med barn og unge i fokus

Halvdagskurs 09:00 - 12:00

NB! Kurset arrangeres i atelieret til
Kjell Pahr-Iversen, Hillevågsveien 24, Stavanger.

Forelesningen, som er todelt, vil i første avdeling bli en beskrivelse av min egen utvikling som ung elev ved forskjellige kunstskoler og kunstakademier. Det betyr at jeg vil utdype de læremessige erfaringer, jeg har gjort, og den betydning veiledning og støtte i billedundervisningen på ulike nivåer betyr for elevens personlige utvikling.

[Les mer]
Lisbeth Ljosdal Skreland
Publisert: 11.06.2019

 

Lisbeth L. Skreland

Regler i barnehagen

Halvdagskurs x 2

«Ikke hopp i Sofaen!» «Bruk innestemme!» «Bare ta ett pålegg på skiva!» Dette er ganske gjenkjennelige og hverdagslige regler som trolig finnes i mange barnehager. Hva betyr disse reglene egentlig for barn og ansatte i barnehagene? 

[Les mer]
Hanne Egenæs Staurseth
Publisert: 20.05.2019

 

Hanne Egenæs Staurseth

Hvordan kan vi bruke grafiske fagressurser på fagrelevante måter i ungdomsskolen?

Halvdagskurs X 2

Fag består av tekster, men ikke alle tekstene baserer seg på skrift. Grafiske fagressurser er mye brukt i ungdomsskoleklasserom, men hva krever slike tekstuttrykk av leseren?

[Les mer]
Vidar Hansen
Publisert: 09.05.2019
Vidar Hansen

 

Magisk kommunikasjon

Halvdagskurs X 2

Vidar Hansen er tidligere politimann, og ekspert på å tyde menneskers kroppsspråk og ubevisste signaler. Han holder et spennende og svært aktuelt foredrag, med kroppsspråk og psykisk helse på agendaen. Hva forteller vi med kropp og mimikk uten å bruke ord? Hvorfor er det viktig å være bevisst det non-verbale språket?

[Les mer]
Anne Helgeland
Publisert: 29.04.2019

 

Anne Helgeland

Samarbeid mot mobbing i barnehagen

Halvdagskurs 12:30 - 15:00

Samarbeid mellom voksne og barn er helt nødvendig i arbeidet mot mobbing i barnehagen. Lovverk og rammeplan legger klare føringer for barnehagepersonalets ansvar for å samarbeide med både foreldre og barn.

 
[Les mer]
Ingrid Forthun
Publisert: 11.06.2019

 

Ingrid Forthun

"Glade okser blir gode biffer"

Heldagskurs

Kurset er forankret i kursholderens mangeårige praktiske erfaring med alle deler av forestillingsprosesser og ensemblearbeid. «Hvordan dempe barn- og unges prestasjonsangst og bygge scenisk trygghet og mot i sceniske prosesser»: Deltakerne presenteres for noen gode øvelser som bygger scenisk mo og demper prestasjonsangst. 

[Les mer]
Martin Johannessen
Publisert: 09.05.2019

 

Martin Johannessen

Elevdemokrati - hva skjer når du gir elevene stemmerett?

Halvdagskurs X 2

Dette kurset lærer deg hvordan du kan bruke direkte demokrati som metode for å styrke elevmedvirkning i klasserommet og på skolen.

[Les mer]
Lene Skovbo Heckmann
Publisert: 24.04.2019

 

Lene Skovbo Heckmann

Fra overflatekunnskap til dybdelæring

Heldagskurs

Kom å få kunnskap om og helt konkrete verktøyer om hvordan det kan arbeides med dybdelæring i praksis. Det er et stigende krav til hva elevene skal lære skolen i dag. Elevene må være motivert for egen læring, de må trenes i å tenke dypt over emner, utvikle gode læringsstrategier, kunne løse problemer og kunne reflektere over egen læring.

[Les mer]
Henning Aarekol
Publisert: 02.05.2019

 

Henning Aarekol

Koffor sitte inne når alt håp er ute

Halvdagskurs X 2 
 
Jeg kommer til å snakke om dette å snu en tanke, tenke på en annerledes måte, og få et rikere liv! Altfor mange av oss går rundt i livet og overlever, i stedet for å LEVE!
[Les mer]
Marit Aasen
Publisert: 02.05.2019

 

Marit Aasen

«Lærer, hvorfor skal jeg lese dette?» - å skape mening fra tekst

Halvdagskurs X 2

Hva sier forskning om hva som er gode lese- og skriveoppgaver? Hva kjennetegner oppgaver som kan motivere til engasjement, innsats og fordypning?

 
[Les mer]
Lars Persen
Publisert: 03.06.2019

 

Lars Persen

AR og VR i klasserommet

Halvdagskurs - formiddag

Vi lover en opplevelsesrik workshop der vi bruker AR-kuber, ClassVR-briller, interaktiv ActivPanel og mobile enheter. Dere får oppleve modellerende undervisning, arbeidsmåter med AR og VR og inkluderende læring

[Les mer]
Cecilie Evertsen-Stangehelle
Publisert: 29.04.2019

 

Cecilie Evertsen-Stanghelle

Hvordan fremme robust psyisk helse blant barn og unge?

Halvdagskurs 09:00 - 11:30

Hvordan kan vi som voksne skape miljøer som fremmer robust psykisk helse? Foredraget vil inneholde forskning og teori om hvilken påvirkningskraft vi som voksne har i møte med barn.

 
[Les mer]
Hildegunn Fandrem
Publisert: 15.04.2019

 

Hildegunn Fandrem

Digital mobbing - hva er det og hva kan skolen gjøre for å forebygge og stoppe det?

Halvdagskurs X 2

Kurset setter søkelyset på barn og ungdoms bruk av sosiale medier og spesielt negativ bruk, som digital mobbing. Det redegjøres for hva digital mobbing er, og hva som er særtrekkene ved denne typen mobbing, sammenlignet med tradisjonell mobbing.

[Les mer]
Gaute Hovtun
Publisert: 15.04.2019
Gaute Hovtun

 

Matematikk - oppvarmingsoppgaver som kan øke elevenes motivasjon

Halvdagskurs X 2

"Ånei, nå skal vi ha matematikk igjen!", sier Lise. "Jeg hater matematikk", sier Jørn."Når får vi bruk for dette?", spør Astrid.

Hvordan kan vi som lærere skape et godt læringsmiljø i matematikk, dersom utgangspunktet er som disse tre utsagna illustrere?

[Les mer]
Torild Solbjør Eliassen
Publisert: 15.04.2019

 

Torild Solbjør Eliassen

Veiledet skriving i begynneropplæringen

Halvdagskurs X 2

Om den lærevillige skolestarteren og hvordan det å møte bokstaver og skrift tidlig, har positiv effekt på lese- og skriveopplæringen. Skriving handler ikke bare om norskfaget, men er en viktig del av alle fag i skolen. 

[Les mer]
Espen Clausen
Publisert: 12.06.2019

 

Espen Clausen

Fagfornyelsen - Programmering og praktisk koding

Heldagskurs

I dette kurset skal vi se på hva fagfornyelsen sier om koding og hvordan koding kan være med på å styrke undervisningen i matematikk og naturfag.

[Les mer]
Lisbeth Iglum Rønhovde
Publisert: 15.04.2019

 

Lisbeth Iglum Rønhovde

Kan de ikke bare ta seg sammen! - om barn og unge som utfordrer med sin atferd.

Heldagskurs

Hva er utfordrende i lys av begrepsparet normalitet og avvik?
Hjernens rolle ved ulike former for utfordrende atferd hos barn og unge.
Søvnens betydning for barn og unge.

 

[Les mer]
Odin Hetland Nøsen
Publisert: 15.04.2019

 

Odin Hetland Nøsen

Læringsbasert spilling - hvordan lykkes med dataspill i skolen?

Halvdagskurs X 2

Læringsbasert spilling eller spillbasert læring – Hva er dataspill i skolen? Bli med og få svar på hva, hvorfor og hvordan du kommer i gang med dataspill i skolen. 

[Les mer]
Birgitte Fjørtoft
Publisert: 15.04.2019

 

Birgitte Fjørtoft

Lekens betydning - vårt profesjonetisk ansvar!

Halvdagskurs X 2

Vi vet at leken er helt avgjørende for barns trivsel og opplevelse av tilhørighet og at rike lekemuligheter i barnehagen gir et godt utgangspunkt for positivt samspill. I den nye Rammeplanen er det heldigvis slått fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi la oss inspirere og berike av barns lekende væren i verden?

[Les mer]
Knut Løndal
Publisert: 15.04.2019

 

Knut Løndal

Barns lek i SFO

Halvdagskurs X 2

Dette kurset tar barns lek i skolefritidsordningen på alvor. Vi tar utgangspunkt i en teoretisk forståelse som vektlegger lek som et særegent og kontinuerlig trekk ved barns væremåte, og vi argumenterer for et læringssyn som inkluderer selvvalgt og barnestyrt aktivitet i det didaktiske arbeidet. 

[Les mer]
Anita Haagenrud Wegger og Liv Karen Aukner
Publisert: 11.06.2019

 

Wegger og Aukner

Pianoorkester - workshop

Heldagskurs
NB! Kurset blir arrangert på Stavanger kulturskole

Dette er en workshop for pianolærere hvor deltagerne blir musikere i dagens pianoorkester. 
Vårt motto er: Jo flere vi er sammen jo morsommere blir det.

[Les mer]
Karen Ringereide
Publisert: 15.04.2019

Livsmestring i skolen - hvorfor og hvordan?

Karen Ringereide

 

Heldagskurs

Det viktige skjer hver dag, - i ditt klasserom. Du gjør en forskjell. Hva slags forskjell du ønsker å gjøre er det viktige spørsmålet.Psykisk helse skapes der mennesker lever livene sine, ikke i helsevesenet. Helsevesenet reparerer. Skolen er med på å forme den psykiske helsen. 

[Les mer]
Henning Bratland Carlsen
Publisert: 15.04.2019

 

Henning Bratland Carlsen

Orienteringslek - moro med kart

Halvdagskurs (maks 30 deltakere)

Dette kurset foregår innendørs i en gymsal, men aktivitetene kan selvfølgelig gjennomføres utendørs med barna. Lær aktiviteter der vi benytter ulike former for kart, som kan brukes i lek, på tur/uteskole og i undervisningen.

 

 

[Les mer]
Bente Knippa Vestad og Robert Didham
Publisert: 23.05.2019

 

 
B. Vestad og R. Didham

Bærekraftig utvikling i skolen – tverrfaglig arbeid og fagfornyelsen

Halvdagskurs X 2

Velkommen til et interaktivt seminar som vil kunne gi deg inspirasjon, økt kunnskap, kompetanse samt refleksjon omkring hvordan arbeide med bærekraftig utvikling i skolen. Hvilke kompetanser er nødvendig for å møte og endre aktuelle samfunnsutfordringer?

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2019