Kurs
   Aktuelt
   Om Skolemøte
Velkommen til Skolemøtet for Rogaland 2019
Publisert: 28.03.2019

Årets Skolemøte arrangeres fredag den 15.november 2019 i Stavanger Forum.
Mange spennende forelesere blir fortløpende presentert i løpet av våren.

[Les mer]
Torild Solbjør Eliassen
Publisert: 15.04.2019

 

Torild Solbjør Eliassen

Veiledet skriving i begynneropplæringen

Halvdagskurs X 2

Jeg skal snakke om den lærevillige skolestarteren og hvordan det å møte bokstaver og skrift tidlig, har positiv effekt på lese- og skriveopplæringen. Skriving handler ikke bare om norskfaget, men er en viktig del av alle fag i skolen. 

[Les mer]
Lisbeth Iglum Rønhovde
Publisert: 15.04.2019

Kan de ikke bare ta seg sammen! - om barne og unge som utfordrer med sin atferd.

Heldagskurs

Hva er utfordrende i lys av begrepsparet normalitet og avvik?
Hjernens rolle ved ulike former for utfordrende atferd hos barn og unge.
Søvnens betydning for barn og unge.

 

[Les mer]
Hildegunn Fandrem
Publisert: 15.04.2019

 

Hildegunn Fandrem

Digital mobbing - hva er det og hva kan skolen gjøre for å forebygge og stoppe det?

Halvdagskurs X 2

Kurset setter søkelyset på barn og ungdoms bruk av sosiale medier og spesielt negativ bruk, som digital mobbing. Det redegjøres for hva digital mobbing er, og hva som er særtrekkene ved denne typen mobbing, sammenlignet med tradisjonell mobbing.

[Les mer]
Odin Hetland Nøsen
Publisert: 15.04.2019

 

Odin Hetland Nøsen

Læringsbasert spilling - hvordan lykkes med dataspill i skolen?

Halvdagskurs X 2

Læringsbasert spilling eller spillbasert læring – Hva er dataspill i skolen? Bli med og få svar på hva, hvorfor og hvordan du kommer i gang med dataspill i skolen. 

[Les mer]
Birgitte Fjørtoft
Publisert: 15.04.2019

Lekens betydning - vårt profesjonetisk ansvar!

Halvdagskurs X 2

Vi vet at leken er helt avgjørende for barns trivsel og opplevelse av tilhørighet og at rike lekemuligheter i barnehagen gir et godt utgangspunkt for positivt samspill. I den nye Rammeplanen er det heldigvis slått fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi la oss inspirere og berike av barns lekende væren i verden?

[Les mer]
Knut Løndal
Publisert: 15.04.2019

 

Knut Løndal

Barns lek i SFO

Halvdagskurs X 2

Dette kurset tar barns lek i skolefritidsordningen på alvor. Vi tar utgangspunkt i en teoretisk forståelse som vektlegger lek som et særegent og kontinuerlig trekk ved barns væremåte, og vi argumenterer for et læringssyn som inkluderer selvvalgt og barnestyrt aktivitet i det didaktiske arbeidet. 

[Les mer]
Henning Bratland Carlsen
Publisert: 15.04.2019

Orientering i skolen og SFO - Innendørs

Halvdagskurs (max 30 deltakere)

Dette kurset foregår innendørs i en gymsal, men aktivitetene kan selvfølgelig gjennomføres utendørs med barna. Lær aktiviteter som kan brukes i undervisningen for å nå målene i læreplanen som omhandler forståelse og bruk av kart. Få ideer til leker som kan gjennomføres inne i gymsalen, ute i skolegården og i skolens nærområde.

 

[Les mer]
Karen Ringereide
Publisert: 15.04.2019

Livsmestring i skolen - hvorfor og hvordan?

Karen Ringereid

 

Heldagskurs

Det viktige skjer hver dag, - i ditt klasserom. Du gjør en forskjell. Hva slags forskjell du ønsker å gjøre er det viktige spørsmålet.Psykisk helse skapes der mennesker lever livene sine, ikke i helsevesenet. Helsevesenet reparerer. Skolen er med på å forme den psykiske helsen. 

[Les mer]
Gaute Hovtun
Publisert: 15.04.2019

 

Gaute Hovtun

Men i matematikktimene hadde vi alle fall oppvarmingsoppgavene!

Halvdagskurs X 2

"Ånei, nå skal vi ha matematikk igjen!", sier Lise. "Jeg hater matematikk", sier Jørn."Når får vi bruk for dette?", spør Astrid.

Hvordan kan vi som lærere skape et godt læringsmiljø i matematikk, dersom utgangspunktet er som disse tre utsagna illustrere?

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2019